Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Stav trejdera prema tehničkoj analizi u Forex-u

Forex trgovanje jeste vrlo kompleksan posao kao savremen način investiranja, ali istovremeno i veoma jednostavan zahvaljujući sofisticiranom radnom okruženju. Spoj jednostavnog i složenog u obavljanju posla zapravo teži pomirenju oprečnih stavova u procesu donošenja investicione odluke. Jednostavnost u Forex trgovanju se prvenstveno ogleda u vrlo funkcionalnoj elektronskoj platformi za rad što trejderima omogućuje konformnost u radu. Sa druge strane, kompleksnost Forex trgovanja obuhvata sve aspekte analize kao podrazumevano za svaki pojedinačni trejd, ali i ukupnog poslovanja. Veliki broj trejdera je pod utiskom koji pruža prilagodljiv vizuelni utisak elektronske platforme za trgovanje (praktično se sve odvija pred očima posmatrača) lako poveruje da je tehnički aspekt analize najznačajniji. Tehnički prikaz u vidu opipljivog grafikona jeste neposredan informativno-komunikacijski kontakt trejdera sa globalnim tržištem koji ga neodoljivo impresionira. Ali, ako se uzme u obzir priroda funkcionisanja Forex tržišta (volatilnost, osetljivost na složene uticaje itd.) treba računati na raznolikost tržišnih uslova koje može da prati isključivo sveukupna analiza (fundamentalna, tehnička i psihološka) bez davanja prednosti jednom aspektu. Već samo zauzimanje stava o izolovanoj tehničkoj analizi kao dovoljnom ili najboljem izboru u Forex trgovanju predstavlja manjkavost i stvara neadekvatan pristup. Problem izolovanog tehničkog aspekta u analizi ima objektivne i subjektivne razloge jer se u suštini uzajamno isključuju njena dva kritička stava iako međusobno vrlo uputna. Objektivnost tehničke analize dovedena je u pitanje činjenicom da ne postoji pravilo koje može da matematički kvantifikuje grafičke obrasce (chart pattern) već da je objektivnost svake takve formacije, kao uostalom i celokupna tehnička analiza, ograničena u okviru subjektivne sposobnosti trejdera da uočava i pravilno interpretira. Sa druge strane, kritika subjektivnog stava u tehničkoj analizi ogleda se u potpuno nerealnom očekivanju da svi učesnici tržišta podjednako reaguju na određene “očite” grafičke pokazatelje ili sl. Ono što je sigurno tačno i predstavlja polaznu osnovu svake analize jeste činjenica da tržišni trendovi podležu zakonima ponude i tražnje. Tehnički analitičari su samo jedan od segmenata koji uslovno utiču na kretanje tržišta. Dakle, njihove odluke zasnovane samo na tehničkim pokazateljima bi mogle imati nešto veću uticajnu snagu na tržišna kretanja ako bi svi oni odreagovali jednako u isto vreme. Takva pretpostavka je jasno preterano optimistična bez realne potpore što prirodno upućuje na zaključak da samo aktivnost kupovine ili prodaje ne može biti dovoljno jak faktor ako nije komparativan sa stanovišta fundamentalne analize. Štaviše, uzročno-posledični faktori koji deluju najidealnije se opisuju kroz psihološki domen čineći tako jedinstvenu i sveobuhvatnu osnovu praćenja tržišnog kretanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *